بازدید علمی اعضای کانون گالیکش از کارخانه سیمان پیوند گلستان

هم‎زمان با هفته پژوهش؛ اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان گالیکش، در بازدید علمی از کارخانه سیمان پیوند گلستان از نزدیک با فرایند ساخت سیمان آشنا شدند.