آغاز گردهمایی فصلی مربیان فرهنگی، هنری، ادبی و مسئولین مراکز فرهنگی هنری کانون استان بوشهر

گردهم‌آیی حضوری مربیان فرهنگی، هنری، ادبی و مسئولین مراکز فرهنگی هنری ثابت، پستی و سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر، سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حضور سمیه رسولی مدیرکل و کارشناسان ستادی در مرکز شماره ۲ بوشهر آغاز به کار کرد.