گزارش تصویری

اجرای فعالیت های فرهنگی، هنری کانون در حاشیه مراسم پایان سال سازمان مدیریت البرز

همکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز، روز پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، ویژه برنامه های فرهنگی، هنری را برای فرزندان همکاران سازمان مدیریت استان البرز اجرا کردند.