آیین تکریم و معارفه مدیرکل کانون استان همدان با حضور معاون فرهنگی

آیین تکریم از مدیرکل سابق و معرفی مدیرکل جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان و و بازدید معاون فرهنگی از مراکز کانون این استان روز ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ برگزار شد.