ایستگاه فرهنگی نوروزی کانون استان بوشهر به روایت تصویر

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر با مشارکت اداره کل محیط زیست استان بوشهر در ایام نوروز اقدام به برپایی ایستگاه فرهنگی در ساحل خلیج فارس در شهر بوشهر برای کودکان و نوجوانان کرد.