ایستگاه کانون پرورش فکری استان بوشهر در مسیر راهپیمایی روز قدس به روایت تصویر

کانون پرورش فکری استان بوشهر با برگزاری ایستگاه فرهنگی در مسیر راهپیمایی روز قدس، برنامه های متنوع فرهنگی برای کودکان و نوجوانان برگزار کرد.