در قاب تصویر

حضور کتابخانه سیار کانون البرز در مدرسه شهید توسلی (نیایش) نظر آباد

کتابخاانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز روز شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور در مدرسه شهید توسلی نظر آباد ضمن اهدای کتاب به دانش آموزان فعالیت های فرهنگی و هنری اجرا کرد. مهری فلاح ، سرپرست کانون البرز و حسینی معاون آموزش ابتدایی استان البرز در این ویژه برنامه حضور داشتند