نمایشگاه مجازی هفت سین رنگی من در چهار محال و بختیاری برگزار شد

نمایشگاه مجازی هفت سین رنگی من توسط اعضای فعال کارگاه های نقاشی مراکز شماره یک شهرکرد و شماره سه شهرکرد و مرکز بن با تکنیک چاپ ابر و باد و کلاژ و مربیگری اشرف کلاهی به صورت مجازی برگزار شد.