سفر تماشاخانه سیار کانون به لشت‌نشاء در استان گیلان

دو دستگاه‌تماشاخانه سیار کانون از روزهای ۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت سال جاری به گیلان‌سفرکردند و با همراهی مراکز سیار شهری و روستایی و مربیان این مجموعه فرهنگی در استان، نقش به‌سزایی در برگزاری هرچه بهتر سومین دوره جشنواره ملی تئاترکودک و نوجوان و نمایش عروسکی ایثار داشتند. حضور در بخش لشت‌نشای شهرستان رشت، از جمله برنامه‌ها در سفر به دیار باران بود.