غرفه کانون استان بوشهر در ویژه برنامه گرامیداشت دهه کرامت به روایت تصویر۱

در اولین شب از دهه کرامت غرفه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر در نمایشگاه بزرگداشت دهه کرامت میزبان کودکان و نوجوانان بود.