شبی به پاسداشت خرد در کانون استان بوشهر از قاب شیشه ای

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر با همکاری گروه دستان وابسته به فرهنگسرای رمضان امیری در راستای ترویج و پاسداشت زبان فارسی اقدام به برگزاری ویژه برنامه شبی با نقالان و حافظ خوانان کودک و نوجوان کرد.