کاروان پیک امید کانون اردبیل در روستای دگرماندرق نمین

کاروان پیک امید کانون استان پیش از ظهر روز سه‌شنبه ۳۰ خردادماه سال ۱۴۰۲ در قالب طرح امداد فرهنگی با حضور در روستای دگرماندرق شهرستان نمین فعالیت‌های مختلف فرهنگی را اجرا کرد.