مراکز فرهنگی‌هنری سیستان و بلوچستان در روز ملی ادبیات کودک و نوجوان

مربیان و اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیستان و بلوچستان در روز ملی ادبیات کودک و نوجوان با برگزاری ویژه‌برنامه‌هایی یاد مهدی آذریزدی را گرامی داشتند