تابستان در کتابخانه سیار روستایی دشتستان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر

کارگاه‌های تابستانی فرهنگی، هنری و ادبی در کتابخانه سیار روستایی دشتستان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر در حال برگزاری است.