بازی یکی از فعالیت‌های ثابت و همیشگی مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری است. بازی‌های فکری، رومیزی، حرکتی از انواع بازی‌هایی است که در کنار کارگاه‌های مختلف فرهنگی هنری ادبی لذت در کانون بودن را دوچندان می‌کند. 

 افزایش نشاط و شادابی ، تقویت مهارت کار گروهی و تعامل با گروه هم­سالان، تقویت تمرکز، تفکر و خلاقیت، تقویت قدرت تصمیم گیری و حل مساله، رشد همدلی و  تقویت مهارت های جسمی - حرکتی از جمله مزایایی است که بازی برای کودکان و نوجوانان فراهم می‌آورد. 

لازم به ذکر است در مجتمع پردیسان کانون پرورش فکری علاوه بر بازی‌ به عنوان یک فعالیت روزمره، از آغاز تابستان رویدادی تحت عنوان پنجشنبه بازی نیز عصر هر پنجشنبه  برای تمامی کودکان و نوجوانان علاقه‌مند از سراسر قم برگزار می‌شود.