مجمع بین‌المللی فرهنگی جوانان و مجمع توسعه جوانان سازمان همکاری شانگهای چین با هدف انجام گفت‌وگوهای جوانان و به اشتراک‌گذاری تجربه‌های کاری کشورهای سازمان همکاری شانگهای این رویداد را برگزار می‌کنند. شورای سران کشورهای عضو سازمان شانگهای با همراهی فدراسیون جوانان چین، این رویداد را از ۱۶ تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ ( ۷ تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ ) در دانهوانگ استان گانسو و چین‌گدائو استان شاندونگ برگزار کرده است .