فعالیت کتاب‌خوانی در مرکز ۳ کانون مشگین‌شهر از نگاه دوربین

در تابستان سال ۱۴۰۲ و به‌منظور ترویج فرهنگ مطالعه و توسعه فعالیت کتاب‌خوانی، با اجرای فرایندی ویژه‌برنامه‌ی «من کتاب تازه و خوب می‌خوانم»، کتاب‌های جدید در مرکز فرهنگی و هنری شماره‌ی ۳ کانون مشگین‌شهر معرفی و با حضور اعضا روخوانی شد.