بازدید سرپرست کانون پرورش فکری گلستان از مرکز گالیکش

الهه غیناقی، سرپرست کانون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان به‌همراه مسوول روابط عمومی و اطلاع رسانی کانون از مرکز فرهنگی‌هنری کانون کلاله بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت‌های آن قرار گرفتند.