نخستین روز حضور تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری در گلستان و اجرا در گمیشان

تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نخستین روز حضورش در استان گلستان برای بچه‌های شهر گمیشان، سیمین شهر و روستای خواجه نفس نمایش«ماجرای گله‌ی من» را اجرا کرد.