در کتابخانه سیار روستایی تنگستان استان بوشهر انجام شد؛

حمایت بچه های روستا از کودکان فلسطینی

اعضا کتابخانه سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی هنری از کودکان فلسطینی حمایت کردند.