نشست آموزشی و نقد و بررسی قصه‌گویی اعضای انجمن قصه‌گویی با حضور استاد آرایی

در این نشست که صبح روز پنجشنبه ۲۷ مهر برگزار شد استاد آرایی در ابتدا توضیحاتی کلی در مورد قصه و قصه گویی و جشنواره قصه گویی ارائه دادند . پس از آن آشنایی با زبان بدن، چگونگی مقدمه چینی برای آغاز قصه و نقش لهجه در قصه ها از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود. بخش پایانی این نشست نیز به نقد و بررسی قصه های اعضای انجمن توسط استاد دوره اختصاص داشت. این بخش نیز سرشار از موارد آموزشی در خصوص قصه برای حاضران بود.