قصه گویان روز نخست مرحله استانی جشنواره در قاب تصویر

مرحله استانی بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان مرکزی با حضور ۵۳ قصه‌گوی راه‌یافته به این مرحله روز نخست شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲ در اراک به رقابت پرداختند .