هفته کتاب و کتابخوانی در کتابخانه سیارروستایی تنگستان کانون استان بوشهر

کتابخانه سیارروستایی تنگستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر با حضور در روستاهای محروم و کم برخوردار به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی به اجرای برنامه های فرهنگی پرداخت.