خدمات رسانی فرهنگی کتابخانه سیار تنگستان به مناطق محروم استان بوشهر

کتابخانه سیار روستایی تنگستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر، با حضور در روستاهای حصار و سیاه مکان شهرستان دیلم و گرگور و لیلک بخش ساحلی به کودکان و نوجوانان این مناطق خدمت رسانی فرهنگی کرد.