حضور مدیر کل کانون خوزستان در اجلاس مدیران آموزش و پرورش و با مقام عالی وزارت

داریوش آقاسی مدیر کل کانون پرروش فکری کودکان و نوجوانان استان در اجلاس مشترک مدیران آموزش و پرورش خوزستان با رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش دیدار کرد.