حضور فعال کانون استان بوشهر در راهپیمایی یوم الله ۲۲بهمن (۱)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر با برپایی ایستگاه های مختلف فرهنگی هنری در مسیر راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در سراسر استان حضوری فعال داشت و برنامه های متنوعی برای کودکان و نوجوانان راهپیمایی کننده اجرا کرد.