با موضوع آداب و رسوم در خانواده‌های کشور چین و ایران:

کودک تبریزی برگزیده دومین جشنواره ملی نقاشی کودکان و نوجوانان شد.

ویانا دبستانی کودک ۱۱ ساله تبریزی رتبه سوم دومین جشنواره ملی نقاشی کودکان و نوجوانان با موضوع آداب و رسوم خانواده‌های کشور چین و ایران شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی این جشنواره با همکاری سفارت جمهوری خلق چین و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

بر اساس این خبر تعداد ۶۹۳ اثر از اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون کشور و شرکت کنندگان آزاد در ۴ گروه سنی برگزار و در این میان ویانا دبستانی کودک ۱۱ ساله تبریزی رتبه سوم این جشنواره شد.

آداب و رسوم در خانواده‌های کشور چین و ایران موضوع این جشنواره بود.