گزارش تصویری روز دوم مرحله‌ی استانی نوزدهمین جشنواره ملی هنرهای نمایشی در کانون کرمانشاه

در روزهای دوم و سوم اسفندماه ۱۴۰۲ مرحله استانی نوزدهمین جشنواره ملی هنرهای نمایشی در کانون کرمانشاه، با حضور ۲۷ اثر از سراسر استان برگزار شد.