باحضور استاندار مرکزی در غرفه انتخاباتی کانون پرورش فکری استان مرکزی مستقر در شعبه اخذ رای مصلای اراک فرایند رای گیری از کودکان آغاز شد

غرفه انتخاباتی کانون پرورش فکری استان مرکزی ویژه کودکان همزمان با فرآیند اخذ رأی در سراسر کشور ۱۱اسفند۱۴۰۲ در شعبه انتخاباتی مصلای اراک با حضور مخلص الائمه استاندار و منصوری مدیرکل کانون استان مرکزی فرایند رای گیری از کودکان را آغاز کرد. والدین بعد از شرکت در انتخابات به همراه فرزندانشان در غرفه انتخابات کانون با حقوق کودک آشنا و کودکان به صورت نمادین ،یکی از حقوق کودک را انتخاب سپس در برگه ها نوشتند و به صندوق رأی انداختند.