در راستای اجرای طرح سفیران سبز؛

آیین کاشت نهال در مراکز فرهنگی و هنری کانون استان مرکزی

هم‌زمان با روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی ،مراکز کانون پرورش فکری استان مرکزی به منظور مشارکت کانون در طرح نهضت مردمی کاشت یک میلیارد درخت ،با کاشت نهال روز درختکاری را گرامی داشتند.