ایستگاه های نوروزی کانون استان بوشهر در شب های رمضان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر به مناسبت فرارسیدن نوروز باستانی و مقارن شدن آن با ماه مبارک رمضان ایستگاه های فرهنگی هنری مختلفی در سطح شهر بوشهر برپا و به کودکان و نوجوانان خدمات فرهنگی ارایه کرد.