نوروز با عطر رمضان در مرکز فرهنگی هنری شبانکاره

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز شبانکاره استان بوشهر در نوروز ۱۴۰۳ به مناسبت تقارن بهار طبیعت و بهار قرآن، ویژه برنامه های متنوع فرهنگی هنری و ادبی با مضامین قرآنی، مذهبی برای کودکان و نوجوانان اجرا کرد.