نوروز با عطر رمضان در مراکز فرهنگی هنری نخل تقی و عسلویه

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مراکز نخل تقی و عسلویه استان بوشهر در نوروز ۱۴۰۳ به مناسبت تقارن بهار طبیعت و بهار قرآن، ویژه برنامه های متنوع فرهنگی هنری و ادبی با مضامین قرآنی، مذهبی برای کودکان و نوجوانان اجرا کرد.