اجتماع مادران و کودکان بوشهری در حمایت از غزه

مادران و کودکان بوشهری به دعوت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر در حمایت از کودکان، مادران و مردم مظلوم غزه اجتماع کردند و انزجار و خشم خود را از جنایت های رژیم کودک کش صهیونیستی اعلام نمودند.