ایستگاهی برای حفاظت از محیط زیست

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر با همکاری اداره کل حفاظت از محیط زیست استان بوشهر با برپایی غرفه ای در ساحل خلیج فارس کودکان و نوجوانان را با فرهنگ نگهداری و حفظ محیط زیست آشنا کرد.