گزارش تصویری غرفه‌ی کانون کرمانشاه در راهپیمایی باشکوه روز قدس

کارکنان کانون کرمانشاه، اعضا و والدین آنها جهت همدردی با کودکان و نوجوانان مظلوم غزه و فلسطین، در راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس حضور پیدا نموده و غرفه‌ی کانون با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری و ادبی همچنین ساخت پرچم فلسطین، پذیرای کودکان و نوجوانان بود.