آلبوم تصویری پایگاه فرهنگی کانون پرورش فکری استان بوشهر در مصلی نماز جمعه

همزمان با سومین شب از لیالی قدر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر ایستگاه فرهنگی برای کودکان و نوجوانان حاضر در مصلی نماز جمعه بوشهر برگزار کرد.