آلبوم تصویری حضور کودکان و نوجوانان بوشهری در راهپیمایی روز قدس

کودکان و نوجوانان بوشهری همگام با همه اقشار در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند و از فعالیت های فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر بهره مند شدند.