گزارش تصویری

استقبال خانواده های کرجی از تماشاخانه سیار کانون

روز جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ بوستان ها ی طبیعت در منطقه خط ۴ حصار و جهان نما در منطقه کلاک کرج میزبان نمایش «کلاغ بلا، توپ طلا » در تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری بودند؛ این برنامه با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری کرج و حوزه ۱۱۵ بسیج شهید غفاری برگزار شده و مورد استقبال خانواده ها قرار گرفت .