اجرای طرح کانون مدرسه در مرکز فرهنگی هنری شماره‌ی یک کانون پارس‌آباد

با آغاز اجرای طرح کانون مدرسه در سال تحصیلی ۱۲۰۲-۱۴۰۳ در مرکز شماره‌ی یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان پارس‌آباد، فعالیت‌های مختلف فرهنگی، هنری و ادبی در حال اجرا است.