آلبوم تصویری ویژه برنامه پرواز با بالهای آهنی ۱

در قالب ویژه برنامه ای به مناسب روز جهانی خلبان با عنوان «پرواز با بالهای آهنی» که به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر و همکاری اداره کل فرودگاه های استان برگزار شد، نوجوانان بوشهری به صورت حضوری و نوجوانان سراسر کشور از طریق مجازی از فرودگاه بوشهر و قسمت های مختلف آن بازدید کردند و با خلبانان جوان بوشهری به پرسش و پاسخ در خصوص رویای پرواز پرداختند.