گزارش تصویری بازدید مربیان و کارشناسان کانون همدان از مراکز کانون کرمانشاه

بازدید یک‌روزه‌ی مربیان و کارشناسان کانون همدان از مراکز کانون کرمانشاه، با هدف هم‌افزایی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با یکدیگر، صورت پذیرفت.