گزارش تصویری

نشست تعاملی فعالان کودک و نوجوان البرز

اولین نشست تعاملی فعالان کودک و نوجوان استان البرز در سال ۱۴۰۳ به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز و با حضور جمعی از فعالان سازمانی و مردمی روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ در کتابخانه مرکز شماره ۳ کانون تشکیل شد.