نشست فصلی مربیان ادبی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری

اولین نشست فصلی مربیان ادبی کانون استان چهارمحال و بختیاری روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت با حضور مدیر کل استان، معاون فرهنگی، کارشناسان و مربیان ادبی برگزار شد.