گزارش تصویری نشست‌های تخصصی حوزه‌های فرهنگی، هنری و ادبی کانون کرمانشاه

در نشست حوزه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، واحدهای فرهنگی، هنری و ادبی با حضور کارشناسان و مربیان هر بخش، نشست حوزه‌ای برگزار نمودند و به ارائه‌ی مباحث تخصصی مرتبط با حوزه‌ی کاری خود و رفع ابهامات مربیان در زمینه‌های مختلف پرداختند.