اردوی علمی اعضا مرکز عالیشهر به روایت تصویر

اعضا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز عالیشهر طی یک اردوی یک روزه در کارگاه های آشنایی با میراث فرهنگی و آسمان نما شرکت کردند و از پایگاه میراث فرهنگی در بافت تاریخی بوشهر دیدن کردند.