همزمان با دهه کرامت برگزار شد؛

سومین روز حضور تماشاخانه سیار کانون در یزد

کاروان فرهنگی هنری تماشاخانه سیار کانون در سومین روز حضور خود در استان یزد با اجرای برنامه‌های مخاطب محور و مذهبی، هنری در شهرستان یزد و اشکذر، عطر رضوی را در این استان منتشر کرد.