فضای مراکز کانون پرورش فکری قم در سوگ رییس‌جمهور شهید

به مناسبت شهادت رییس‌جمهور شهید آیت‌الله رییسی و همراهان‌ ایشان، مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم با فضاسازی مراکز به ادای احترام و گرامیداشت یادشان پرداختند.