آغاز دوره‌ی تربیت مربی کانون کرمانشاه

دکتر محمد خیاط زنجانی مدیرکل کانون استان و مدرس دانشگاه با تدریس اصول تعلیم و تربیت اسلامی اولین دوره از دوره‌های تربیت مربی را آغاز نمود و آموزش نشریه‌دیواری در این دوره با تدریس شازنان‌سادات صبوری کارشناس فرهنگی استان با حضور هفتاد نفر علاقه‌مندان به کانون، برگزار شد.