آیین آغاز به کار فعالیت‌های تابستانی مراکز کانون کرمانشاه

هم‌زمان در سراسر استان کرمانشاه، آیین آغاز به‌کار فعالیت‌های تابستانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مراکز استان، با اجرای ویژه‌برنامه‌های مختلف فرهنگی‌، هنری و ادبی و اجرای فعالیت‌های متنوع، برگزار شد.